Kapsejlads – Regler – Ungdom

Kapsejlads i Nordøstjysk Kreds

I kredsen sejles kapsejlads efter reglerne i:

Standard_sejladsbestemmelser_(SI)_for_NordOstJysk_Kreds_(PDF)_2010.pdf


Disse kan ikke ændres.

Dog skal der udfærdiges et tillæg til sejladsbestemmelserne. Et eksempel på dette tillæg er:

Eksempel på tillæg til SI (.dok).doc


Benyt dette tillæg og ret det fornødne.

Der skal selvfølgelig også foreligge en indbydelse til et stævne:

Indbydelse for Nordostjysk Kreds (.doc).doc


Benyt denne indbydelse og ret det fornødne.

Der skal bruges grej til kapsejlads. Det har kredsen:
Grejet kan lånes kvit og frit. Se mere her.

 

Billedet er taget i påsken 2004 hvor der var ca. 600 optimister
til start (i 2008 var der 999 optimister!).
1. start nærmer sig topmærket
2. start skal lige til at gå
3. start ligger ved ventelinjen