Hvad kan kredsen bruges til?

 

Nordøstjysk Kreds under Dansk Sejlunion

Beskrivelse af hvad nordøstjyske sejlere kan bruge deres kreds til – vores vision og mission.

Det er Nordøstjysk Kreds’ (NØJ Kreds) bestyrelses ønske, at bakke bredt op om sejlsporten i landet og specielt i kredsen. Vi ønsker, at så mange som muligt kan opleve glæden ved at være på vandet.

Kredsens opgave beskrevet på www.sejlsport.dk:

Kredsens opgaver består i væsentlig grad af koordinering af klubbernes aktiviteter, kapsejladser i området, uddannelse, erfaringsudveksling samt politisk arbejde i forhold til sejlunionen, Friluftsrådets Regioner, Idrætsrådet/ idrætssamvirker og andre lokale / regionale interesser.

Konkrete områder, hvor NØJ Kreds kan yde hjælp:

  • Kredsen har stævnemateriale, du frit kan låne.
  • Kredsen satser på Ynglinge-sejlads, da der er en del Ynglinge i kredsen allerede. Det er en båd, der er billig at anskaffe og bådtypen rummer både unge, voksne og ældre. Der tænkes både på stævner og samlinger.
  • Kredsen ønsker at støtte sejlads fra ble til rollator, her under også distance”kap”sejlads.
  • Kredsen yder tilskud til uddannelser. Når det kommunale tilskud er ansøgt, kan kredsen søges om tilskud. Dog skal den uddannede stå til rådighed for kredsens arbejde på sejlsport-nord.dk
  • Kredsen arbejder på at udbygge netværksdannelse, dels via kredsbestyrelsen, dels via kredsmøder, der tilstræbes at gå på skift i klubberne i kredsen. Der opfordres til lokale samarbejder ved siden af dette, dog på en sådan måde, at der beriger den samlede sejlads i kredsen.
  • Kredsen kan støtte bl.a. ungdomstiltag økonomisk. Ansøgning kan indsendes til bestyrelsen.
  • Kredsbestyrelsen står til rådighed for klubber, trænere, sejlere og deres pårørende med råd og vejledning i alle spørgsmål. Kan vi ikke svare selv, kan vi nok finde én, der kan.